Maalarin tärkein tehtävä on saada yksinkertainen ja tasainen pinta vaikuttamaan reliefiltä
ja jossa tietyt osat ovat irtautuneet pohjasta.

Leonardo, Codex Urbinas