Målarens huvudsakliga uppgift är att framställa en enkel plan yta likt en relief
och vissa delar lösgjorda från dess grund.

Leonardo, Codex Urbinas